Nawigacja

Środa 03.09.2014

Środa 03.09.2014

Kalendarz

Liczba odwiedzin

Ilość odwiedzin: 839413

Logowanie

Nazwa użytkownika:
Hasło:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim
  ul. Środkowa 56
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
 • (061)44-45-683

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 4

 “Jesteśmy szkołą z tradycjami, do której uczęszczali Twoi dziadkowie i Twoi rodzice. Pracujemy w środowisku miejsko – wiejskim, blisko Ciebie. Wszyscy się znamy i jesteśmy otwarci na drugiego człowieka. Dzięki bardzo dobrze przygotowanej kadrze nauczycielskiej pomożemy Tobie poznać świat. U nas zdobędziesz potrzebne do dalszej edukacji umiejętności i wiadomości, podstawową znajomość języka angielskiego i niemieckiego, a także poznasz komputer, jego możliwości i Internet. Dzięki nam możesz rozwijać swoje talenty artystyczne i sportowe. W Naszej szkole będziesz bezpieczny, pomożemy Ci rozwiązać Twoje problemy”.

Dzień Dziecka 2014 r.

Wiadomości

 • Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

  W dniu 1 września 2014 r. o godzinie 9.00 odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Na spotkaniu obecni byli uczniowie oddziałów przedszkolnych i pierwszoklasiści, a także pozostali uczniowie szkoły. Wśród gości byli rodzice oraz Burmistrz Grodziska Wlkp., Pan Henryk Szymański i radny Rady Miejskiej Józef Gawron. Po okolicznościowych wystąpieniach Dyrektora szkoły i Burmistrza Grodziska Wlkp., uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny.  W tym roku do szkoły uczęszczać będzie 34 dzieci do oddziałów przedszkolnych, 42 uczniów do klas I.  Razem w szkole uczyć się będzie 211 uczniów. Na zakończenie117-letni dzwon oznajmił początek nowego roku szkolnego 2014/2015. Zdjęcia z inauguracji w zakładce Album fotograficzny.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  Informuję, iż rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w poniedziałek 1 września 2014 r. o godzinie 9.00 na dziedzińcu szkoły. Msza św. zostanie odprawiona o godzinie 10.30 w Klasztorze. Poniżej zamieszczamy plan dowozu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego: Zdrój, Kąkolewska - 6.25, Czarna Wieś, wysypisko - 6.35, Zdrój, stadnina koni - 6.45, Zdrój, wieś - 6.45, Chrustowo - 6.55, Ujazd Huby - 7.00, Młyniewo - 7.10, ul. Dolna, Strumykowa 7.15. Dla uczniów dojezdnych do chwili uroczystości rozpoczęcia roku zostaną zorganizowane zajęcia świetlicowe. Zapraszamy.

 • Spotkanie dla rodziców i uczniów klas I

  Informujemy, iż w dniu 25 sierpnia 2014 r.(poniedziałek) o godzinie 16.00 odbędzie sie spotkanie informacyjno - integracyjne dla rodziców i dzieci, które od września będą uczniami klas I naszej szkoły. Zapraszamy.

 • Spotkanie dla rodziców i dzieci z oddziałów przedszkolnych

  Informuję, iż w dniu 25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 (zmiana ranna) i 18.00 (zmiana popołudniowa) odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami i dziećmi z oddziałów przedszkolnych. Zapraszamy.

 • POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - stypendia szkolne

  Do dnia 15 września 2014 r. rodzice, prawni opiekunowie ucznia oraz pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015  zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Wlkp., dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz do 15 października 2014 r. wnioski składają słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Stypendium nie przysługuje: uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Grodzisk Wlkp. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć: 456,00 zł netto. Wnioski składa się w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Grodzisku Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich   23 d (II piętro, pokój nr 6). Wzór wniosku i szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Grodzisku Wlkp. ul. Powstańców Chocieszyńskich   23 D (II piętro, pokój nr 6) lub pod numerem telefonu (61) 44 44 900. Od dnia 20 sierpnia 2014 r. wnioski można również otrzymać w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Do wniosku składanego przez rodziców, prawnych opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia należy dołączyć: Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów. Oświadczenie składa się pod  rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCHWnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o WSZYSTKICH DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Do pobrania Wniosek_-_stypendium_szkolne.pdf

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim
  ul. Środkowa 56
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
 • (061)44-45-683

Galeria zdjęć