Navigation

 • Gminny Konkurs Ekologiczny

  W piątek 18 maja 2012r. w Zdroju odbył się kolejny Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej w ramach programu „Czysta i Zielona Gmina Grodzisk Wielkopolski”. Pięć szkół podstawowych z terenu gminy wystawiło swoje czteroosobowe drużyny spośród uczniów klas  IV-VI. Dzieciom na szlaku, liczącym ponad 2 kilometry towarzyszyły starsze koleżanki z Klubu EKOSŁOWAK działającego przy Liceum Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim. Na trasie  zespoły musiały wykazać się wieloma umiejętnościami, między innymi orientacją w  terenie, obsługą kompasu oraz szeroko pojętą wiedzą z zakresu ekologii i ochrony przyrody. Na poszczególnych punktach ich wiedzę sprawdzali pracownicy Nadleśnictwa Grodzisk oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, Wydziału ds. Wsi i Ochrony Środowiska. Wszystkie drużyny doskonale poradziły sobie z wykonaniem zadań w terenie i szczęśliwie dotarły do mety. Poziom wiedzy uczestników konkursu okazał się bardzo wysoki, o czym świadczą końcowe rezultaty. Drużyna naszej szkoły w składzie: Serafina Borowczak, Oliwia Walkowiak, Mariusz Harke i Michał Janus zajęła III miejsce. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a uczniowie wchodzący w ich skład, nagrody rzeczowe oraz tradycyjnie zielone drzewko do ogrodu.  

 • Indywidualizacja nauczania w klasach I - III - zajęcia otwarte.

  W środę 16 maja 2012 roku odbyły się w naszej szkole zajęcia otwarte z logopedii dla dzieci  z zaburzeniami rozwoju mowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  W realizację wczorajszych  zajęć logopedycznych projektu systemowego  „Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej przepustką do dalszych etapów kształcenia” włączeni zostali również  rodzice dzieci. Tematem spotkania było „Utrwalanie głosek szeregu szumiącego”. Rodzice mogli podziwiać swoje pociechy w różnych ćwiczeniach logopedycznych. Dzieci wykonywały ćwiczenia oddechowe, logorytmiczne, wzmacniające pracę  narządów artykulacyjnych, rozwijały słuch fonemowy, doskonaliły technikę czytania i pisania, wykonywały ćwiczenia z multimedialnego oprogramowania do diagnozy i terapii logopedycznej „Logopedia”. Rodzice zaś doskonaląc swoją emisję głosu wykonywali ćwiczenia dykcyjne. Zajęcia przebiegły w radosnej i miłej atmosferze. Dziękuje Państwu za zaangażowanie i wzorowa frekwencję. Zdjęcia z zajęć w zakładce Album fotograficzny

 • Miedzyszkolne Marsze z okazji Dnia Zwycięstwa

  Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Grodzisku Wlkp. jak co roku z okazji zakończenia II wojny światowej w Europie zorganizował dla młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych międzyszkolne marsze z okazji „Dnia Zwycięstwa”. Współorganizatorem marszu była Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp., a patronat nad nią objął Burmistrz Grodziska Wlkp.    O godz. 9.20 na trasę marszu wyruszyły w odstępach co 10 min. drużyny Szkół Podstawowych. Szkoły Podstawowe wystawiły łącznie 11 drużyn. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 3 drużyny, Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp.- 2 drużyny, Szkoła Podstawowa w Kąkolewie - 2 drużyny, Szkoła Podstawowa w Grąblewie - 2 drużyny,  Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  - 2 drużyny. Najlepszą drużyną ze Szkół Podstawowych została drużyna nr 1 ze Szkoły Podstawowej w Grąblewie, której przypadł puchar ufundowany przez Burmistrza Grodzisk Wlkp.  Drugie miejsce zajęła drużyna nr 1 ze Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie z ilością punktów 83, a trzecie drużyna nr 1 z naszej szkoły  z ilością punktów 82. W klasyfikacji indywidualnej najlepszym zawodnikiem marszu została z 26 punktami uczennica klasy V naszej szkoły Karolina Migdałek. Drugie miejsce zajęła Anna Jurga z Szkoły Podstawowej w Grąblewie, a trzecie Anna Smoczyńska również z grąblewskiej podstawówki. Wszyscy uczniowie na pamiątkę udziału w Międzyszkolnych Młodzieżowych Marszach z okazji Dnia Zwycięstwa zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi i wręczonymi przez z-ce Burmistrza Grodziska Wlkp. panią Honoratę Kozłowską. Upominki otrzymali również opiekunowie drużyn.Przeprowadzona impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udział w niej wzięło 72 uczniów, a zabezpieczało ją kilkunastu członków klubu. Zaangażowanie Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju, Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych Gminy Grodzisk Wlkp. jak i Zespołu Prewencji Kryminalnej  Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. świadczy, iż praca zespołowa na rzecz polepszenia jakości życia pod względem bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do dobra publicznego jakim jest bezpieczeństwo, bardzo się opłaca i jest formułą kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. 

 • Indywidualizacja nauczania w klasach I - III - zajęcia otwarte.

  Dnia 10.05.2012 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia otwarte gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w ramach Projektu systemowego “ Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej”. Zajęcia obserwowali wszyscy rodzice dzieci biorących udział w zajęciach. Tematem zajęć było: Wzmacnianie gorsetu mięśniowego – ćwiczenia symetryczne mięśni brzucha, grzbietu, barków i pośladków. Dzieci dokładnie, prawidłowo i z dużą aktywnością wykonywały ćwiczenia, które były prowadzone w formie indywidualnej oraz grupowej. Do czynnego uczestnictwa w zajęciach zaproszeni byli również rodzice, którzy  z dużym zaangażowaniem wykonywali powierzone zadanie. Przez cały czas trwania zajęć panowała przyjazna i radosna atmosfera. Zdjęcia z .zajęć w zakładce Album fotograficzny.

 • V Ogólnopolski Konkurs J. Angielskiego „Melting Pot”

  Dnia 27.04.2012 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w V Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Melting Pot” organizowanego przez Pierwszą Społeczną Szkołę Podstawową w Gdyni. Konkurs przeznaczony był dla dzieci z klas 1-3. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci klas nauczania zintegrowanego nauką języka angielskiego, a także rozwijanie swoich umiejętności i wiedzy. Ponadto zadaniem konkursu „Melting Pot” jest oswojenie uczniów z formą konkursową. Każdy uczeń rozwiązywał jeden z 3 testów dostosowanego do poziomu znajomości języka oraz klasy. Wyniki testów szkoła otrzyma w czerwcu.

 • Festiwal Piosenki Przedszkolaków

  W środę, 25 kwietnia 2012 roku w Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się eliminacje XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak 2012”. W skład Jury weszli: Renata Bosacka nauczyciel muzyki, Członek Zarządu Powiatu Grodziskiego Sławomir Górny oraz Waldemar Łyczykowski Dyrektor CK RONDO. Jury miało bardzo trudne zadanie, gdyż wszystkie maluchy wykazały się dużym talentem, swobodą na scenie i urokiem osobistym. Naszą szkołę reprezentowała Natalia Jazurek. Laureaci oraz wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • Dzień Ziemi

  W tym roku Światowy Dzień Ziemi przypadł w niedzielę 22 kwietnia, ale to nie zraziło naszych uczniów, aby tą ważną uroczystość w roku uczcić. Dlatego 24.04.12 nasza szkoła zamieniła się w wybieg wyjątkowej mody – mody ekologicznej. Korzystając z pięknej pogody wszyscy uczniowie przenieśli się na boisko szkolne, które tym razem pełniło funkcję wybiegu dla modelek i modeli. Pokaz otworzyły uczennice klasy 2 śpiewając piosenkę „Imieniny Ziemi”. Następnie modelki i modele wraz z projektantami pokazali nam swoje kreacje wykonane z różnych odpadków zaczynając od gazet, po worki na śmieci na nakrętkach po butelkach kończąc. Wszystkie projekty były znakomite a kreatywności w ich tworzeniu nie było końca. Pokaz uświetnił występ grypy 6latków, którzy wystawili dla naszej szkoły „Apel zwierząt i roślin”. Atrakcji tego dnia nie było jednak końca. Następnie każda klas pokazała oraz omówiła plakat dot. segregacji śmieci. Każda z grup próbowała uświadomić innych o konieczności oraz zachęcić do segregacji odpadków. Na koniec odbył się konkurs ekologiczny, w którym zwyciężyła klasa VI. Dziękujemy wszystkim za znakomite przygotowanie się do święta Dnia Ziemi oraz znakomitą zabawę. Nad całością czuwała pani Olga Pierzyńska.  Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • Projekt PO KL -

  Firma Mały Inżynier Ewa Bednarek rozpoczęła realizację projektu pt. „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów 4-6 szkół podstawowych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekty innowacyjne. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (miasta do 25 000 tyś. mieszkańców) województwa wielkopolskiego. Realizacja projektu opierać się będzie na wdrożeniu Programu Zajęć Dodatkowych o profilu technicznym w szkołach podstawowych, wśród uczniów klas 4-6. Przygotowany przez firmę Program zawierać będzie przykładowe tematy zajęć (zagadnienia z fizyki, chemii, robotyki, informatyki, mechaniki, elektroniki), opis ich realizacji i praktyczne wskazówki dla stosujących go nauczycieli. Grupy uczniów zakwalifikowane do udziału w projekcie będą uczestniczyć w cyklu bezpłatnych szkoleń, na które składa się osiem spotkań – po cztery godziny. Spotkania prowadzone będą w formie zajęć pozalekcyjnych. W trakcie przerw zaplanowano catering. Zajęcia w naszej szkole rozpoczną się w dniu 11 maja 2012 r. i odbywać się będą w każdy piatek o godzinie 13.15.  W ięcej informacji na stronie  http://www.malyinzynier.pl/pokl/projekt-po-kl  Zdjęcia z zajęć w zakładce Album fotograficzny.
   


 • III Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Grodziska Wlkp.

  W dniu 21.04.2012 roku w Grodziskiej Hali Sportowej odbył się III Turniej Taekwonodo E.T.A. o Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego w układach formalnych ( poomse) oraz w walce sportowej  ( kyriugi). W zawodach brali udział zawodnicy z Wrocławia, Leszna, Zatorza, Halle Saale,  Rawicza oraz Grodziska Wlkp., łącznie do konkurencji przystąpiła 73 zawodników.  Najmłodsi zawodnicy zmagali się w konkurencji układów formalnych, starsi zawodnicy mieli możliwość sprawdzenia się w walce sportowej. Grodziski klub Rang-do reprezentowali: Filip Wróbel, Alicja Nowak, Piotr Myśliwczyk, Mikołaj Stachowiak, Kacper Stachowiak, Edwin Rabiega, Matylda Szady, Weronika Szady, Piotr Kadziński, Igor Tomalik, Jakub Paluch, Jakub Sobczyk i Piotr Migdałek, wszyscy zajęli miejsca medalowe. Grodziski klub w kwalifikacji drużynowej zajął 3 miejsce. Pierwszy raz od 3 lat gościliśmy zawodników  z Niemiec z miasta Halle. Goście mieli zapewniony nocleg oraz posiłki. Na naszym turnieju gościł Prezydent European Taekwondo Association Tino Hennings oraz trener Renè Hennings. Sędzią głównym turnieju był Vice Prezydent European Taekwondo Association Marek Tyczyński , mistrz świata w Taekwondo  w technikach specjalnych z 2001 roku. Zawodnicy na macie stoczyli łącznie 27 walk. Medale wręczali Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Pan Henryk Szymański oraz Tino Hennings. Na turnieju gościliśmy również Pana Artura Kalinowskiego prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Dyskobolia. Ogromne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju dla Urzędu Miejskiego, Firmy Growag oraz rodziców. Galeria ze zdjęciami z turnieju na stronie klubu: www.rangdo.pl  i w zakładce Album fotograficzny.

 • Konkurs Piosenki Przedszkolaka

  W czwartek 19 kwietnia 2012 r. w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje przeglądu piosenki przedszkolaka. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci,  o czym świadczy  liczba jego  uczestników. Do eliminacji przystąpiło 16 dzieci: z grupy A – pięcioro, z grupy B jedenaścioro. Każdy uczestnik przygotował pod czujnym okiem wychowawczyń piosenkę, którą z podkładem muzycznym zaprezentował widowni i jury. Komisja konkursowa, która składała się z nauczycielki muzyki naszej szkoły: Pani Katarzyny Buda oraz wychowawczyń rocznego przygotowania przedszkolnego: Pani Anny Rabiegi- Wlekłej i Pani Anety Reślińskiej - Rabiegi, która dodatkowo czuwała nad całością zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji- wyłoniła reprezentanta na  przegląd gminny. Naszą szkołę w dniu 25 kwietnia 2012 r. w CK Rondo będzie reprezentować Natalia Jazurek z grupy B. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom udziału, słodki batonik oraz pamiątkowy pisak. Zdjęcia z konkursu w zakładce Album fotograficzny

 • Uwaga Rodzice !

  Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 15.09.2011 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2011-2012 po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 30 kwietnia 2012 r., 02 maja 2012 r., 04 maja 2012 r. W w/w dniach szkoła będzie zapewniała opiekę uczniom, których rodzice zadeklarują udział dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8.00 – 15.00. W oddziałach przedszkolnych zajęcia w tych dniach odbywają się normalnie.

 • XIII Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

  W sobotnie przedpołudnie 14 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim odbył się XIII Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestniczyły w nim najlepsze trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Grodzisk Wielkopolski. Zgodnie z regulaminem turnieju, uczniowie pisali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, następnie jeździli rowerem po torze przeszkód i pokonywali Miasteczko Ruchu Drogowego. Dodatkowo uczestnicy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W turnieju, najlepszą w kategorii szkół podstawowych okazała się drużyna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp.  II miejsce zajęła drużyna naszej szkoły w składzie: Karolina Migdałek, Mikołaj Stachowiak, Kacper Fórmaniak i Mariusz Harke, na miejscu III uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kąkolewie. Kolejne miejsca zajęły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Grąblewie i Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie.   Zawody zorganizował Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Grodzisku Wielkopolskim i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim. Sędzią głównym był Pan Grzegorz Pyta.

 • W poszukiwaniu świątecznego Zająca.

  Ostatni dzień pobytu w szkole przed przerwą świąteczną dostarczył uczniom klas 0-III wielu wspaniałych przeżyć. Zgodnie z tradycją wielkanocną, poszukiwały one podarunków od Wielkanocnego Zająca. Dzieci miały za zadanie przeszukać wszystkie miejsca na terenie dziedzińca szkoły. Po emocjonujących poszukiwaniach i ku zdumieniu wszystkich zając pozostawił niespodzianki w koszach z miłymi  życzeniami wielkanocnymi.  Mimo, iż aura tego dnia nie przypominała Wielkanocy, to na twarzach dzieci gościł ogromny uśmiech i zadowolenie, a to jest dla nas najważniejsze. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • Konkurs plastyczny

  W dniu 2 kwietnia 2012 r. w naszej szkole został rozstrzygnięty konkurs rysunkowy o temacie przewodnim „Szkoła bez zagrożeń”. Konkurs ten cyklicznie organizowany jest przez Powiatową Komendę Policji w Grodzisku Wlkp., w ramach programu „Z Pyrkiem bezpieczniej”.  Dzieci z wyszystkich klas od 0 do VI przygotowały kilkadziesiąt prac. Pracownicy Komendy wyłonili zwyciązców i wyróżnionych. Są to:Julia Adamczak, Julia Drzewiecka, Nowak Paweł, Piotr Bednarski, Martyna Dominiak, Michalina Towarek, Agata Migdałek, Zuzanna Sternal, Justyna Stachowska, Agata Koszuta, Kacper Jędrzejczak, Jagoda Stachowska, Oliwia Szymczak, Karolina Szymkowiak, Natalia Dalaszyńska, Michał Janus. Prace dzieci zostały bardzo wysoko ocenione. Gratulujemu. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • VII Powiatowy Konkurs Recytatorski

  24 marca 2012r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Granowie odbył się VII Powiatowy Konkurs Recytatorski pt: „ Kondycja człowieka widziana oczyma poetów i pisarzy polskich”.  W konkursie uczestniczyli uczniowie w trzech kategoriach wiekowych: klas I – III SP, klas IV –VI SP, Gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowały: w kategorii klas I –III : Wiktoria Mańkowska i Patrycja Kaminiczna, w kategorii klas IV-VI : Natalia Dalaszyńska i Paulina Szumnarska.  W konkursie wzięło udział 58 uczestników z Grodziska Wlkp., Kamieńca, Parzęczewa, Ruchocic, Rakoniewic, Konojadu, Kąkolewa, Rostarzewa i Granowa. Komisja konkursowa spośród  wielu młodych talentów  wybrała najlepsze. Uczennica naszej szkoły Natalia Dalaszyńska  zajęła II miejsce w kategorii klas IV-VI. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy. Gratulujemy zwycięzcom.

 • Przekaż 1% podatku dla Naszej szkoły.

  Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, do którego przystąpiła Nasza szkoła zajmuje się wspieraniem rozwoju edukacji i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Pomagamy szkołom i organizacjom pozarządowym od wielu lat. Pięć lat temu, z chwilą wejścia w życie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, zrodziła się idea wsparcia szkół i organizacji edukacyjnych mechanizmem przekazywania "1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego". Wyjątkowość tej akcji nie polega na tym, że pomagamy dzięki niej szkołom i organizacjom - robimy to przecież na co dzień, lecz na tym że dajemy ludziom możliwość wspierania szkół, z pieniędzy budżetu państwa, o których losie sami mogą zdecydować. Dla szkół i organizacji jest to niecodzienna możliwość pozyskania pieniędzy, na wzbogacenie swojej oferty edukacyjnej i zapewnienie dzieciom ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Rodzice i sympatycy szkół i organizacji  mogą dzięki Stowarzyszeniu dać szanse swoim dzieciom na lepszy rozwój i wypełnienie im wolnego czasu ciekawymi zajęciami pozalekcyjnymi , których tak bardzo brakuje w naszym systemie oświatowym. Nasza akcja umożliwia wreszcie lokalnym społecznościom wspieranie małych i średnich organizacji pozarządowych, które nie są w stanie przekształcić się w OPP, a wykonują bardzo cenne i potrzebne działania każdego dnia. Poniżej podajemy dane jakie należy wpisać do formularza PIT. Dziękujemy.

  Pobierz bezpłatny program PIT Format 2011!
  Przekaż 1% podatku swojej szkole!
  Dowiedz się więcej na stronie
  Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

 • Egzamin na stopnie uczniowskie w klubie Teakwondo

  W dniu 24.03.2012 roku odbył się egzamin ,, Taekwondo ETA’’ na stopnie uczniowskie ,, Kup’’  w klubie sportowym ,, Rang-do’’ działającym przy naszej szkole. Egzamin przeprowadzał mistrz świata w technikach specjalnych ,,Taekwondo’’ Marek Tyczyński 6 dan. Do egzaminu przystapiło 13 dzieci z naszej gminy: Filip Wróbel, Alicja Nowak, Piotr Myśliwczyk, Mikołaj Stachowiak, Kacper Stachowiak, Edwin Rabiega, Matylda Szady, Weronika Szady, Piotr Kadziński, Igor Tomalik, Jakub Paluch, Jakub Sobczyk i Piotr Migdałek. Dzieci musiały zaliczyć techniki kopnięć (balkisul), układy formalne (poomse), techniki ręczne (sonkisul) oraz rozbicia desek (kyokpa). Egzaminowi przyglądali się również  rodzice młodych adeptów ,, Taekwondo’’. Serdecznie zapraszamy na stronę naszego klubu: http://www.rangdo.pl

 • IV Przegląd Piosenki Ekologicznej "Na Zieloną Nutkę".

  W piątek, 23 marca 2012 roku, w ramach programu „Czysta i Zielona Gmina Grodzisk Wielkopolski po raz IV reprezentanci klas I – III szkół podstawowych zaprezentowali swoje umiejętności wokalne w repertuarze proekologicznym, podczas Gminnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej „Na Zieloną Nutkę”.  Otwarcia imprezy dokonała Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego p. Honorata Kozłowska. Jego celem jest przede wszystkim kształtowanie poprzez sztukę świadomej postawy młodego człowieka i jego wpływu na środowisko naturalne, popularyzacja piosenek o tematyce ekologicznej, jak również promowanie małych artystów w lokalnym środowisku. Naszą szkołę na przeglądzie reprezentowały dwa duety: z klasy II Martyna Kandulska i Marta Jasiak oraz duet z klasy III Oliwia Szymczak i Patrycja Kaminiczna. Gratulujemy udanych występów. Zdjęcia z przeglądu w zakładce Album fotograficzny.
   

 • Szkolny Konkurs Recytatorski

  20 marca 2012r. odbył się w Szkolny Konkurs Recytatorski  „ Niektórzy lubią poezję”. Konkurs był skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. Celem konkursu było rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów. Uczestnicy konkursu byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii klas I-III uczniowie recytowali wiersze z zakresu literatury dla dzieci. Natomiast uczniowie klas IV-VI zmierzyli się  poezją naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu wyłoniono „ Mistrzów Recytacji”. W kategorii klas I-III:  I miejsce – Wiktoria Mańkowska, II miejsce – Natalia Bendowska, II miejsce – Martyna Kandulska, III miejsce – Martyna Maik. W kategorii klas IV- VI: I miejsce- Natalia Dalaszyńska, II miejsce- Paulina Szumnarska, III miejsce- Dorota Łapińska, III miejsce – Serafina Borowcza k.Laureaci Szkolnego Konkursu Recytatorskiego będą reprezentować naszą szkołę w Powiatowy Konkursie Recytatorskim. Zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach  konkursu. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny

   

   

 • Akcja "Warto Być Dobrym".

  Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Kampania ta realizowana jest w szkole, bo to miejsce największej aktywności młodzieży, oraz przestrzeń gdzie dokonuje się wymiana poglądów o świecie rzeczywistym. To nie tylko miejsce zdobywania wiedzy lecz środowisko gdzie kształtują się postawy młodych ludzi. Głównym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniów szkół, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną - rowerem górskim. Więcej informacji na stronie głównej koordynatora akcji http://www.wartobycdobrym.pl/

   

   

page:

News

Contact

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim
  ul. Środkowa 56
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
 • (061)44-45-683

Photogallery