Navigation

 • Półkolonie w szkole już za nami !

  Jak w każde wakacje, w terminie 2 – 13.07.12  w naszej szkole odbyły się  półkolonie letnie. I jak co roku obfitowały one w szereg wyjazdów oraz  ciekawych zajęć. Tegoroczne półkolonie przebiegły przede wszystkim pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Program obfitował w spotkania z policjantami i strażakami. Już pierwszego dnia uczestnicy poczuli się kolonistami dzieląc się na grupy, wykonując totemy oraz śpiewając piosenki kolonijne. Choć prawdziwy chrzest na kolonistę każdy z nich przeszedł dopiero parę dni później. Poza zajęciami w szkole, gdzie odbywały się m.in. zajęcia kulinarne oraz gry i zabawy integracyjne, odwiedziliśmy również park miejski oraz basen na terenie MOSiR w Grodzisku Wlkp. Kilkakrotnie mieliśmy okazję udać się poza granice naszego miasta i odwiedziliśmy m.in. Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu oraz tamtejsze ZOO, basen w Wolsztynie, parowozownię, jezioro oraz atrakcję tej miejscowości. Nie każdego dnia pogoda nas rozpieszczała, ale i na to mieliśmy sposób wybierając się m.in. do kina w Poznaniu na projekcję filmu „Królewna Śnieżka”. Uczestnicy mieli również okazję skorzystać z atrakcji nowo otwartego parku zabaw BOGILU w Wiosce. Każdy codziennie wracał z uśmiechem do domu nie mogąc doczekać się kolejnego dnia zajęć w „Czwórce”. Zdjęcia z półkolonii zamieszczamy w zakładce Album fotograficzny.

 • Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2012/2013

  Dyrektor ZEAS-u informuje, iż wnioskowana przez rodziców i Dyrektora szkoły zmiana kolejności porannego dowozu uczniów do szkoły została zaakceptowana i będzie wprowadzona z początkiem nowego roku szkolnego 2012/2013. Szczegółowe godziny dowozu zostaną ustalone w nowym harmonogramie przewozów i przekazane zostaną dyrektorowi szkoły.

 • Rządowy Program - Wyprawka Szkolna 2012.

  Do 10 września 2012 r. rodzice uczniów klas I-IV szkół podstawowych, I klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy również uczniów gimnazjum) mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w roku 2012.
  Pomoc przysługuje:
  a) Dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 351 zł dotyczy klas II-IV szkoły podstawowej oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych;
  b) Dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 504 zł) dotyczy klas I szkoły podstawowej;
  c) Uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się
  w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5 % ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły Podstawowej oraz I klasy ponadgimnazjalnej), nie dotyczy klas I szkoły podstawowej;
  d) Uczniom słabo widzącym, niesłyszącym z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim, oraz uczniom z niepełno sprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  wymieniona wyżej,  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników:
  Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego
  lubrodzicówzastępczych.  
  Wniosek należy złożyć do dnia 10 września 2012 r. w szkole do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013. Wniosek powinien zawierać dane osobowe dziecka: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz informacje o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Wnioski można otrzymać w szkołach w siedzibie ZEAS W Grodzisku Wlkp. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D, Grodzisk Wlkp. pokój 6 II piętro.

 • Projekt PO KL "Mały Inżynier".

   W maju i czerwcu odbywały się w naszej szkole zajęcia w ramach projektu “Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – firmy Mały Inżynier.   16 uczniów ( 8 dziewczynek i 8 chłopców z klasy VI i V ) bardzo chętnie uczęszczało na zajęcia prowadzone przez studentów Politechniki Poznańskiej. Prowadzący z dużym zaangażowaniem, fachowością w ciekawy sposób zapoznawali uczniów z tajnikami robotyki i eksperymentów. Podczas czterogodzinnych warsztatów dzieci otrzymywały poczęstunek. Miła i życzliwa atmosfera oraz atrakcyjność i profesjonalizm prowadzących to atuty tych zajęć. Każdy uczeń otrzymał na zakończenie Certyfikat uczestnictwa w projekcie. W miesiącu październiku odbędzie się druga edycja zajęć z w/w programu. Zdjęcia z zajęć w zakładce Album fotograficzny.

 • Ukończenie szkoły przez klasę VI

  W piątek 29 czerwca 2012 r. o godzinie 15.00 uczniowie klasy VI spotkali się ostatni raz w obecności rodziców i nauczycieli szkoły. Wśród gości był burmistrz Grodziska Pan Henryk Szymański i radny Rady Miejskiej Józef Gawron. Uczniowie  z wychowawczynią Panią Beatą Pałyga w przygotowanej części artystycznej  podziękowali wierszem i piosenką za czas spędzony w szkole. Uczniowie wyróżnieni oraz ich rodzice otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne. Byli to: Serafina Borowczak - absolwent roku, Aleksandra Wieszczecińska, Małgorzata Kortus i Dorota Łapińska oraz Alicja Nowak.  Wykonanie tradycyjnego, wspólnego zdjęcia to ostatni punkt uroczystości. Życzymy naszym absolwentom słonecznych wakacji i powodzenie w nowej szkole - gimnazjum. Zdjęcia z uroczystości dostępne są w zakładce album fotograficzny.

 • "Warto Być Dobrym" - podsumowanie akcji.

  W piątek 29 czerwca 2012 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dokonano podsumowania programu „Warto być dobrym”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna Szkoła”. Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Nagrodę główną w każdej szkole dostanie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy w danej szkole. Finaliści z poszczególnych klas (po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku semestru zobowiązali się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizowali. Finalistami klasowymi zostali: Paweł Nowak z klasy I, Marta Jasiak z klasy II, Julia Rejman z klasy III, Edwin Rabiega z klasy IV, Kacper Fórmaniak z klasy V i Dorota Łapińska z klasy VI. W wyniku losowania zwycięzcą akcji „Warto Być Dobrym” został uczeń klasy I Paweł Nowak. Otrzymał nagrodę: rower marki KROSS, o wartości ok 1000 zł, ufundowany przez Organizatora - Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Gratulujemy. Zdjęcia z losowania nagrody zamieszczamy w zakładce Album fotograficzny.

   

 • Zakończenie roku szkolnego w klasach 0 - V

  W dniu 29 czerwca 2012 r. o godzinie 9.00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2011/2012 dla klas 0 - V. W obecności rodziców uczniów dyrektor szkoły podsumował miniony rok szkolny, dziękując uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wysiłki zmierzające do uzyskania przez uczniów jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu. Grupa uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki otrzymała nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców szkoły. A byli to: z klasy I – Martyna Maik, Martyna Dominiak, Monika Glapa, Anna Szymankiewicz, Matylda Szady, Kacper Gabryelski, Piotr Bednarski, Paweł Nowak, Kacper Stachowiak, Eryk Stachowiak, Hubert Wróbel, z klasy II - Martyna Kandulaska, Weronika Szady, Marta Jasiak, Kaja Palicka, Piotr Migdałek, Zuzanna Drgas, Amelia Koszuta, Klaudia Guzek i Weronika Brychcy, z klasy III – Patrycja Kaminiczna, Zuzanna Sternal, Anastazja Baumann, Julia Rejman, Julia Janus, Patrycja Stachowiak, Dominika Stachowska, Krystian Pośledni, Oliwia Szymczak, Agnieszka Gamrot, Natalia Bendowska, Wiktoria Mańkowska i Michał Pieta, z klasy IV – Agnieszka Glapa, Natalia Dalaszyńska, Marta Grzelewska, Katarzyna Mendel, Beata Nowak, Edwin Rabiega, Karolina Szymkowiak, Paulina Szumnarska, Klaudia Suwiczak i Anna Żychlińska, z klasy V – Karolina Migdałek, Karina Szymczak, Mikołaj Stachowiak, Michał Janus i Kacper Fórmaniak i Paulina Borowska za 100% frekwencję w całym roku szkolnym. Następnie wręczono dyplomy z podziękowaniami dla uczniów pracujących w szkolnych chórze w ramach programu Śpiewająca Polska", dyplomy dla uczniów klasy III, którzy ukończyli kurs w ramach programu „Mam 10 lat i umiem pływać”, karty pływackie 5 uczniom, karty rowerowe uczniom klasy IV.  Po wręczeniu nagród i pamiątkowych zdjęciach, uczniowie  szkoły zaprezentowali część artystyczną. Po czym rozeszli się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa. Życzymy wszystkim uczniom i rodzicom udanych, pogodnych wakacji. Zdjęcia z uroczystości dostępne w zakładce album fotograficzny.

 • Absolwent roku 2011/2012

  W dniu 28 czerwca 2012 roku, w grodziskim ratuszu odbyło się spotkanie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Henryka Szymańskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Kineckiego, z uczniami grodziskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy otrzymali zaszczytny tytuł „Absolwent roku szkolnego 2011/2012”. Wyróżnionym dzieciom towarzyszyli ich Rodzice oraz Dyrektorzy placówek oświatowych. Absolwentem naszej szkoły została Serafina Borowczak. Uczniowie otrzymali z rąk Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej pióro z dedykacją, a Rodzice list gratulacyjny. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • Bezpiecznie na rowerze.

  W środę 27 czerwca, po raz piąty uczniowie klas II szkół podstawowych z gminy Grodzisk Wielkopolski otrzymali certyfikowane, rowerowe kaski ochronne oraz kamizelki odblaskowe. Akcja „Czy mnie widzisz?”, którą każdego roku objętych jest blisko 200 dzieci, odbywa się, tuż przed rozpoczęciem wakacji letnich, podczas których dzieci najczęściej spędzają czas na zabawach i wycieczkach, także rowerowych. W trakcie spotkań z uczniami, w większości których uczestniczył Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, a także grodziscy Policjanci, dzieci dowiadują się o zasadach bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach. Zachęcamy, aby dzieci nosiły otrzymane kaski i kamizelki, co znacząco poprawi ich widoczność oraz zapewni bezpieczeństwo na drogach. Prosimy także rodziców, by wsparli nasze działania i dopilnowali, aby zakładanie elementów odblaskowych i ochronnych stało się ich dobrym nawyki. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • Wycieczka do "Klimkowej Osady".

  Dnia 25.06.2012 r. dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego naszej szkoły wraz   z opiekunami uczestniczyły w wycieczce autokarowej do gospodarstwa agroturystycznego „Klimkowa osada” położonego w Cichej Górze. Pobyt rozpoczęliśmy od zwiedzania z przewodnikiem  gospodarstwa Rolno - Agroturystycznego. Widzieliśmy konie, dzika, świnkę wietnamską, byczka.  Dzieci mogły podziwiać przepiękne konie, zapoznać się ze sposobami ich pielęgnacji oraz żywienia. Następnie cała grupa udała się do wigwamu, gdzie rozpalane zostało ognisko. Dzieci miały możliwość pieczenia kiełbasek, a następnie zajadania się nimi. Cały czas przy  zabawnej muzyce zabawom nie było końca. Na świeżym powietrzu dzieci korzystały z proponowanych im atrakcji:  mogły rozegrać mecz piłki nożnej, unihokeja na trawie, wyścigi w workach, slalomy między pachołkami, hulaj hop itd. Dużą popularnością cieszył się  plac zabaw przystosowany do różnych wygibasów oraz piaskownica zlokalizowana w dużym zadaszonym namiocie. Ważnym momentem pobytu była przejażdżka bryczką zaprzężoną w kuca. Dzieci bawiły się tak świetnie, że nie miały ochoty wracać do szkoły.Wszystkim opiekunom zaangażowanym  we wspaniałą organizację wyjazdu oraz sponsorom ogniskowych smakołyków serdecznie dziękujemy. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • Najlepsi sportowcy szkoły.

  W dniu 21 czerwca 2012 r. w grodziskim Ratuszu odbyło się coroczne spotkanie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z najlepszymi uczniami szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczących w roku szkolnym 2011/2012 w zawodach gminnych, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Artur Kalinowski oraz dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów szczebla gminnego. W okresie od 2 października do 16 czerwca 2012 r. odbyły się 23 zawody rangi Mistrzostw Gminy, w których udział wzięło blisko 1600 uczniów i uczennic 7 szkół.  Nasza szkoła we współzawodnictwie sportowym w kategorii szkół podstawowych gminy Grodzisk Wielkopolski zajęła medalowe III miejsce. Podczas spotkania, Burmistrz Henryk Szymański wręczył wszystkim szkołom dyplomy i pamiątkowe statuetki. Następnie uhonorował wybranych w szkołach najlepszych sportowców wręczając im dyplom, upominek i pamiątkową statuetkę. Tytuł Sportowca Roku 2011/2012 uzyskali z nasze szkoły Klaudia Szaj i Michał Minge, uczniowie klasy VI. Gratulujemy. Zdjęcia w zakladce Album fotograficzny.
   

 • Spotkania z rodzicami.

  Informuję, iż w dniu 20 czerwca 2012 r. odbędą się spotkania z rodzicami. O godzinie 16.15 zebranie ogólne (sprawy bieżące, zakończenie roku szkolnego, ferie w szkole), 16.30 spotkanie z wychowawcami w klasach, 17.00 - spotkanie z rodzicami dzieci, które w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczną edukację w oddziałach przedszkolnych (podział na grupy, informacje organizacyjne), 16.00 - spotkanie z rodzicami dzieci, które w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczną edukację w klasie I szkoły podstawowej. Serdecznie zapraszamy.

 • Wielobój Sprawnościowy Sześciolatków

  W sobotę 16 czerwca 2012 r. dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego z grupy B z naszej szkoły wraz z wychowawcą p. Anetą Reślińską- Rabiega uczestniczyły w Wieloboju Sprawnościowym Sześciolatka organizowanym w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie. Drużynę reprezentantów stanowili: Julka Drzewiecka, Kasia Lach, Olga Lechna, Kinga Rejman, Małgosia Sternal, Kaper Jędrzejczak, Bartek Stachowski, Jakub Sobczyk, Kacper Suwiczak. W wielu konkurencjach proponowanych przez organizatorów, dzieci mogły sprawdzić swoje możliwości i umiejętności. Do szkoły wróciliśmy z dyplomem, pucharem, zmęczeni lecz niezmiernie zadowoleni tym bardziej, iż   każdy z uczestników otrzymał upominek. Serdecznie dziękujemy organizatorom za wspaniałą zabawę oraz atrakcje nam serwowane. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • Happening ekologiczny

  W dniu 15 czerwca odbył się II uliczny „Happening ekologiczny” organizowany przez Gminę Grodzisk Wielkopolski wspólnie z Klubem EKOSŁOWAK działającym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim. W jego organizację czynnie włączyła się również nasza szkoła. Spotkanie miało na celu przybliżenie problemów związanych z ochroną środowiska lokalnego, utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta oraz segregacją odpadów i oczyszczaniem ścieków  Dla mieszkańców miasta, dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkolaków przygotowano wiele atrakcji o charakterze edukacyjno- ekologicznym oraz bogaty program artystyczny o tematyce przyrodniczej. Dodatkowym elementem edukacyjnym była prezentacja technologii oczyszczania ścieków w nowo oddanej oczyszczalni.  Starsze dzieci mogły skorzystać z gier i konkursów, a młodszych zabawiały przesympatyczne klowny. Happening spotkał się z dużym zainteresowaniem i aprobatą społeczeństwa, które czynnie uczestniczyło w przygotowanych dla nich atrakcjach. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • My zdrowo się odżywiamy, a Ty ?

  W czwartek 14 czerwca uczniowie klasy II uczestniczyli w zajęciach dotyczących sposobów racjonalnego żywienia. Zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom w jaki sposób należy dbać o zdrowie i kształtowaniu odpowiednich nawyków żywieniowych. Zachęcaniu przede wszystkim do jedzenia owoców, warzyw i nabiału, a ograniczaniu spożywania słodyczy. Obejrzeli  prezentację multimedialną „Zdrowo żyć chcemy, zdrowo jemy”. Dzieci  aktywnie brały udział w rozwiązywaniu krzyżówek i zagadek oraz pogadance na temat: nazw produktów, które powinny znaleźć się w codziennym jadłospisie - piramida zdrowia, znaczenia witamin dla zdrowia człowieka oraz zasad właściwego spożywania posiłków. Następnie dzieci przypomniały sobie zasady higieny obowiązujące podczas przygotowywania posiłków i wykorzystując zdrową żywność zrobiły kolorowe kanapki. Najprzyjemniejszym momentem była degustacja samodzielnie przygotowanych smacznych, zdrowych i pożywnych kanapek. Zdjęcia z zajęć w zakładce Album fotograficzny.

 • Bezpieczne Wakacje

  Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 2012 jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.

 • Dzień Dziecka w szkole.

  Ten wyjątkowy dzień nasza szkoła obchodziła na sportowo i na wesoło! Na początku pod przewodnictwem pani Olgi Pierzyńskiej, nauczyciele klas IV – VI przygotowali turniej sportowo – sprawnościowy, w którym należało popisać się umiejętnościami rzutu do kosza, strzałem do bramki, rzutem ringo do celu, rzutem piłeczką palantową do celu i pokonać rowerowy tor przeszkód. Zwycięzcami zostali Karolina Migdałek z klasy V i Michał Minge z klasy VI. Następnie maluchy udały się autobusami do Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju. Uczniowie starsi dotarli tam pod opieką nauczycieli i rodziców rowerami. Na miejscu dzieci mogły startować w różnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Dziewczęta chętnie śpiewały karaoke. Były też występy taneczne. Dla podtrzymania kondycji fizycznej można było się posilić smaczną kiełbaską z ogniska, które ufundowała Rada Rodziców Szkoły. Tańcom i zabawom nie było więc końca. Uczniowie wrócili do domu wesołym krokiem, a na każdej twarzy malował się piękny uśmiech. Zadanie zostało więc wykonane: Dzień Dziecka powinien uszczęśliwiać najmłodszych – Czwórka zdała ten egzamin na piątkę! Dziękujemy Radzie Rodziców za finansowe wsparcie, opiekę i pomoc w organizacji  dzisiejszego dnia. Zdjęcia z Dnia Dziecka w zakładce Album fotograficzny

 • Plastyczne konkursy ekologiczne

  W dniu 28.05.2012 roku w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim zebrała się Komisja Konkursowa w celu oceny prac plastycznych – na najładniejszy skwerek w moim otoczeniu ( miasto, wieś). Konkurs był skierowany do uczniów z klas I - III oraz na plakat o tematyce: przejawy niszczenia i zanieczyszczenia lokalnej przyrody. Ten konkurs z kolei został skierowany do uczniów z klas IV - VI szkół podstawowych z terenu naszej gminy.  Komisja ustaliła co następuje: w konkursie dzieci młodszych I miejsce zdobył uczeń naszej szkoły – Tomek Stachowski z klasy I, wyróżniona została praca Klaudii Guzek z klasy II. Natomiast w kategorii dzieci starszych, I miejsce zdobyła również uczennica naszej szkoły – Natalia Dalaszyńska z klasy IV. Wyróżniono plakat Agnieszki Glapy z klasy IV. Gratulujemy zajęcia czołowych miejsc. Oficjalne ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 03.06 2012 roku , podczas inauguracji Festynu „Ekologiczno-Rodzinnego” na terenie Parku Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

   

 • Poznajemy zawody ...

  Niecodziennych zajęć doświadczyły dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego z grupy B naszej szkoły. W cyklu tematu kompleksowego: Poznajemy różne zawody, dzieci wraz ze swoją wychowawczynią Panią Anetą Reślińską-Rabiega odwiedziły trzy bardzo ważne miejsca. Pierwszym z nich, była piekarnia, gdzie dzieci zapoznały się z pracą piekarza, sposobem wykonania i wypieku chleba. Na zakończenie  zostały poczęstowane przepysznym ciasteczkiem. Następnie wraz z młodszymi kolegami i koleżankami z grupy A, dzieci udały się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie dowiedziały się na czym polega praca strażaka. Dzieci mogły podziwiać  ze specjalistycznego sprzętu  panoramę Grodziska Wlkp., osobiście usiąść w wozie strażackim, przymierzyć hełm strażacki oraz największą frajdę sprawiło lanie wody z węży strażackich.  W końcu ostatnim miejscem, do którego odbyli wycieczkę, była Komenda Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Tutaj usłyszeli  na czym polega specyfika pracy  policjanta. Prowadzący spotkanie Policjant- sierż. Kamil Sikorski- zapoznał dzieci z programem „Z Pyrkiem Bezpieczniej”. Przekazał wiele cennych rad, jak należy zachować się w różnych sytuacjach życiowych. Przypomniał dzieciom o ważnych numerach alarmowych. Następnie dzieci mogły usiąść za sterami radiowozu, skutera oraz na własne oczy zobaczyć np. kolczatkę, kajdanki czy przyrząd do pomiaru prędkości. Na zakończenie spotkania w Komendzie dzieci otrzymały od policjantów słodkiego lizaka oraz czekoladki. By pozytywnych wrażeń nie było końca, w drodze powrotnej do szkoły, dzieci mogły poszaleć na placu zabaw w parku miejskim oraz podziwiać jego uroki. Zdjęcia z wycieczek w zakładce Album fotograficzny.        

 • Dzień Mamy w wykonaniu pięciolatków.

  W czwartek 24 maja 2012 r. w naszej szkole dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego - grupa A,  przygotowały inscenizację pt. „Śpiąca Królewna” z okazji Dnia Matki. Dzieci wspaniale wcieliły się w role swoich bohaterów, a przygotowane stroje czyniły z nich iście bajkowe postaci. Na koniec przedstawienia dzieci wręczyły swoim mamom własnoręcznie przygotowane upominki. Zdjęcia z uroczystości zamieszczamy w zakładce Album fotograficzny.

page:

News

Contact

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim
  ul. Środkowa 56
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
 • (061)44-45-683

Photogallery