Navigation

 • Zakończenie akcji zbiórki kasztanów.

  W dniu 26 października 2012 roku zakończyła się akcja zbierania kasztanów na zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej zorganizowana przez Koło Łowieckie Nr 20 „Dąbrowa”, reprezentowane przez Pana Dariusza Kaczmarka. Zbiórka trwała od września bieżącego roku. Uczniowie szkoły zebrali łącznie 1388 kg kasztanów. Najwięcej zebrała klasa II – 375 kg, klasa IV – 270 kg, klasa V i III  – po 150 kg, klasa VI – 120 kg, klasa 0B – 60 kg i klasa 0A 53 kg. Koło Łowieckie ufundowało  nagrody indywidualne w postaci przepięknych albumów i materiałów reklamowych dla uczniów, którzy zebrali najwięcej kasztanów w poszczególnych klasach oraz nagrodę główną dla dwóch klas II i IV w postaci wycieczki autokarowej do kina. Akcja odbywała się po raz pierwszy na terenie naszej szkoły, ale już dziś uczniowie deklaruję, iż w przyszłym roku też w niej wezmą udział. Zdjęcie z wręczenia nagród w zakładce Album fotograficzny.

 • Spotkanie z ART & MUSIC

  W ramach spotkań ze SZTUKOTEKĄ po raz pierwszy w tym roku szkolnym nasza szkoła gościła muzyków i artystów z “ART & MUSIC". Tym razem tematem spotkania było „Śledztwo na pięciolinii”. Uczniowie mogli wysłuchać ciekawych informacji związanych z głównym instrumentem dzisiejszego spotkania – saksofonem.

 • Show teatralno – ekologicznym „To ci Hałas”.

  We wtorek, 23 października w sali widowiskowej Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim uczniowie klas I naszej gminy wzięli udział  w show teatralno – ekologicznym „To ci Hałas”. Przedstawienie, przygotowane przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury, poruszało treści związane ze szkodliwym oddziaływaniem hałasu oraz z problemem groźnych odpadów jak baterie i inne zużyte przedmioty elektroniczne. W bardzo przystępny i zabawny sposób dzieci dowiedziały się, co zrobić z niepotrzebnymi już przedmiotami, które mogą stwarzać zagrożenie dla przyrody i dla naszego zdrowia. Młodzi widzowie aktywnie uczestniczyli też w rozgrywającej się na scenie historii. Zapraszani przez aktorów, chętnie angażowali się w ekologiczne konkursy, gry i zabawy. Zdjęcia z przedstawienie w zakładce Album fotograficzny.

 • Pasowanie na ucznia klasy I

  19 października  2012 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia klasy I. W tym szczególnym dniu dzieciom towarzyszyli nie tylko rodzice, ale także zaproszeni goście. Wśród przybyłych gości  w uroczystości  uczestniczyli  burmistrz Miasta Grodzisk Wlkp., Pan Henryk Szymański, radny Rady Miejskiej Pan Józef Gawron, a także ks. Proboszcz Marek Sobkowiak.  Uroczystość przygotowała wychowawczyni  klasy pierwszej – pani Grażyna Marciniak. Pierwszoklasiści  wspaniale wystąpili w części artystycznej recytując  wiersze i śpiewając piosenki. Bez problemu podołali wszystkim przygotowanym zadaniom  i  otrzymali zasłużone oklaski,  prezentując  tym samym  gotowość do złożenia przyrzeczenia oraz pasowanie na ucznia, którego dokonał dyrektor szkoły. Po części oficjalnej nastąpił moment złożenia życzeń wręczenia uczniom przez Pana burmistrza pamiątek w postaci długopisów, znaczków z herbem Grodziska oraz słodkich upominków od rodziców.  Zdjęcia z uroczystości w zakładce Album fotograficzny.

 • Bezpieczeństwo najważniejsze !

  W piątkowe przedpołudnie 19 października  2012 r. odwiedził naszą szkołę gość specjalny - Pan Tomasz Górny – policjant Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom specyfiki zawodu policjanta, a także przeprowadzenie pogadanek profilaktycznych na temat bezpieczeństwa w szkole, domu i poza tymi miejscami. Dzieci wykazały odpowiedzialną  postawę wobec powyższych zagadnień. Na koniec wręczyły własnoręcznie wykonany rysunek oraz bukiet darów jesieni. Serdecznie dziękujemy za spotkanie. Zdjęcia ze spotkania w zakładce Album fotograficzny.

 • Mały Inżynier

  Z przyjemnością informuję, że zajęcia w ramach projektu pt. „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów 4-6 szkół podstawowych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekty innowacyjne, zostają wznowione od przyszłego tygodnia (od 26.10.2012 r.)

 • "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

  W piątek 19 października 2012 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Grodzisku odbyło się uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego oraz  Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012. Gmina Grodzisk Wlkp. po raz dziewiąty uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii  Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012. Głównymi celami kampanii jest m. in.: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności gdy dochodzi do prób częstowania alkoholem, papierosami czy narkotykami. Kampania ma na celu przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży. W ramach kampanii (1 kwietnia – 30 czerwca)odbyło się 5 konkursów indywidualnych: TO JA ( dla uczniów szkół podstawowych), AUTOPORTRET( dla gimnazjalistów),  ŻABKA CZY MOTYLEK (  dla uczniów szkoły podstawowej),  JAK RYBA W WODZIE ( dla gimnazjalistów ), SZUKAMY MŁODYCH MISTRZÓW – PONADPRZECIĘTNI ( dla gimnazjalistów ).Wśród laureatów nagrodzonych w dniu dzisiejszym znalazł się uczeń klasy VI naszej szkoły Mikołaj Stachowiak w konkursie Żabka czy motylek. W dowód uznania za wkład w realizację tej akcji, Gmina Grodzisk Wielkopolski otrzymała Certyfikat Samorządu Zaangażowanego w Nowoczesną Profilaktykę i Edukacje, a Burmistrz Henryk Szymański specjalne podziękowanie od Fundacji. Gratulujemy.

 • Gminny Dzień Edukacji

   „Szacunek oddany klasie nauczycielskiej, jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą” – tymi słowami Elizy Orzeszkowej w imieniu swoim oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Kineckiego, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański rozpoczął obchody gminnego Dnia Edukacji Narodowej. W swoim wystąpieniu skierował słowa uznania, szacunku i podziękowań za trud i odpowiedzialność jakimi każdego dnia kierują się nauczyciele, pomagając rodzicom w wypełnianiu obowiązku edukacji i wychowania kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Do życzeń i podziękowań przyłączył się obecny na spotkaniu Wicestarosta Powiatu Grodziskiego Antoni Kłak. Coroczne spotkanie jest okazją do wręczenia nagród i wyróżnień. Nagrody Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymali z naszej szkoły Anna Jakubowska i dyrektor Karol Hoffman za wzorowe kierowanie szkołą. Natomiast nagrody dyrektora szkoły z najlepszymi życzeniami odebrali: Joanna Dalaszyńska, Aneta Reślińska-Rabiega, Katarzyna Buda, Anna Jujka i Renata Pakuła. Spotkanie zakończył porywający koncert, w którym Rui Carlos Ferreira wraz z zespołem zaprezentował największe przeboje grupy Bad Boys Blue.

    

     

 • Mistrzostwa Gminy w Biegach Przełajowych.

  W sobotę 13 października 2012 r. blisko 150 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów rywalizowało w indywidualnych biegach przełajowych o tytuł mistrza gminy. Pierwsi na trasę ruszyli uczennice i uczniowie szkół podstawowych, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych, osobno dziewczęta i chłopcy. Dystans wynosił 1200 metrów. W kategorii dziewcząt rocznika 2001 i młodszych z naszej szkoły V miejsce zajęła Beata Nowak, a VI Marta Grzelewska. W kategorii chłopców rocznika 2001 i młodszych I miejsce zajął uczeń naszej szkoły Piotr Fraszczak, VI miejsce Mateusz Kropiński. W kategorii chłopców rocznika 2000 IV miejsce zajął Michał Janus, a VI Mikołaj Stachowiak. Wszyscy ci uczniowie będą reprezentować gminę Grodzisk Wlkp. w Mistrzostwach Powiatu. Gratulujemy.

 • Szkolny Dzień Edukacji Narodowej

  Dnia 12 października 2012 r. nasza szkoła obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystym apelu spotkali się wszyscy uczniowie szkoły z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi. Cześć artystyczną przygotowali uczniowie klasy II i III wraz z paniami -  Joanną Dalaszyńską i Jadwigą Hoffman.  Był wiersze i piosenki, a także życzenia, kwiaty i laurki wykonane przez naszych uczniów.  Uroczystość przebiegła w miłej, nastrojowej atmosferze. Zdjęcia z uroczystości w zakładce Album fotograficzny.

  Z okazji Święta Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi szkoły serdeczne życzenia. W dniu Święta Edukacji Narodowej otrzymujecie Państwo dowody wdzięczności od osób, doceniających Państwa pracę. Pracę, której efekty prowadzą młode pokolenie do pełnego rozwoju osobistego, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych. Życzę Państwu w pracy wiele wytrwałości , zapału , radości i optymizmu, a osiągnięta radość , sukces i satysfakcja płynąca z kształtowania młodego pokolenia , będzie nagrodą za wskazywanie Państwa uczniom życiowej drogi prawdy. Niech słowa poety:„ Twój trud będzie żył w słonecznych oczach rozkwitłych w dojrzałość” towarzyszą Państwu w każdym dniu pracy, wskazując, że to młody człowiek jest wartością najwyższą i dla niego warto podejmować każdy trud. Wszystkiego najlepszego.  Dyrektor  szkoły Karol Hoffman

 • Uwaga Rodzice !

  W dniu 10 października 2012 roku o godzinie 16.30 odbędą się kontakty, o godzinie 17.00 szkolenie dla rodziców: „Gdy zabraknie nam czasu na poważne rozmowy z dziećmi ….czyli jako wychować do samodzielności i odpowiedzialności” (szkolenie dotyczy przygotowania się rodziców do pułapek związanych z dojrzewaniem dzieci) oraz  „Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje z dziećmi” organizowanych przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”. Zapraszamy.

 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  Dnia 5 października 2012 r. odbyły się w szkole wybory na członków Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2012/2013. Każda osoba chcąca oddać głos na swojego kandydata w dniu wyborów musiała posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna, karta rowerowa, ewentualnie dzienniczek ucznia). W trakcie całego tygodnia poprzedzającego wybory prowadzona była kampania wyborcza. W wyniku głosowania wybrani zostali: Patrycja Kaminiczna – przewodnicząca,  Natalia Dalaszyńska – z-ca przewodniczącego,  Edwin Rabiega – skarbnik, Wiktoria Szumnarska – sekretarz, Krystian Pośledni – członek, Kacper Fórmaniak – członek. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została wybrana ponownie pani Olga Pierzyńska-Poprawa. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 • Jubuleusz 90 lecia Dyskobolii Grodzisk Wlkp.

  W dniu 21 września 2012 r. w sali widowiskowej CK Rondo w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się okolicznościowe spotkanie pokoleń, zorganizowane z inicjatywy Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego i Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Dyskobolia w Grodzisku Wielkopolskim. W spotkaniu udział wzięli najstarsi zawodnicy klubu z lat 50 i 60, a wśród nich Bolesław Stasiłowicz, Teodor Napierała, Jan Wlekły, Kazimierz Wlekły, Edward Słociński, Jerzy Nowaczyk, Lech Słupiński, Czesław Szajek, a także młodzi piłkarze zrzeszeni w UKS Dyskobolia oraz seniorzy z klubu Dyskobolia Intermarche. Wszyscy obecni na spotkaniu dawni zawodnicy KS Dyskobolia podpisali jubileuszową, pamiątkową piłkę nożną. W spotkaniu wzięli udział również uczniowie naszej szkoły, którzy w bardzo żywiołowy sposób zaprezentowali znane piosenki o futbolu. Dyrektor szkoły Karol Hoffman (członek zarządu UKS Dyskobolia)  przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą historii klubu Dyskobolia. Spotkanie zakończyło się degustacją „piłkarskiego” tortu.

   

 • Projekt PO KL - "Mały Inżynier".

  Od początku roku szkolnego odbywają się w naszej szkole zajęcia w ramach projektu “Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – firmy Mały Inżynier.  16 uczniów (8 dziewczynek i 8 chłopców) z klas IV - VI bardzo chętnie uczęszcza na zajęcia prowadzone przez studentów Politechniki Poznańskiej. Prowadzący z dużym zaangażowaniem, fachowością w ciekawy sposób zapoznają uczniów z tajnikami robotyki i eksperymentów. Podczas czterogodzinnych warsztatów dzieci otrzymują również posiłek. Miła i życzliwa atmosfera oraz atrakcyjność i profesjonalizm prowadzących to atuty tych zajęć. Każdy uczeń otrzyma na zakończenie Certyfikat uczestnictwa w projekcie.

 • Wybory do Rady Rodziców.

  W dniu 11 września w szkole odbyły się wybory do klasowych Rad Rodziców oraz Rady Rodziców szkoły. W roku szkolnym 2012/2013 ogół rodziców reprezentować będą: pani Agnieszka Jasiak – przewodnicząca, pani Emilia Nowak – zastępca przewodniczącej, pani Katarzyna Gmerek – skarbnik, pani Magdalena Baumann – Kuska – sekretarz oraz panie Iwona Poślednia, Anna Stachowiak i Elżbieta Żychlińska. Życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4. Rodzice mają możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców w kasie szkoły lub na konto bankowe (w tytule przelewu podajemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę) PKOBP  44 1020 4144 0000 6602 0156 5696

 • Spotkanie z rodzicami

  Informuję, iż w dniu 11 wrzesnia 2012 r. o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami. Następnie, podczas spotkania z wychowawcami odbędą się wybory do rad klasowych i Rady Rodziców szkoły. Zapraszamy.

 • Zapraszamy pierwszolasistów do sekcji piłki nożnej UKS Dyskobolia.

  Uczniowski Klub Sportowy Dyskobolia w Grodzisku Wlkp. zaprasza wszystkich chętnych rodziców na spotkanie organizacyjne dotyczące utworzenia nowej sekcji  piłkarskiej ,,Żaków,"   tj. chłopców urodzonych  w 2005 r. w dniu 11 września 2012 r. (wtorek)  o godz. 17.30.  Spotkanie odbędzie sie w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wlkp. w świetlicy szkolnej. Wychowanie przez sport to nasz cel, który jest jednym z najważniejszych zadań naszego klubu. UKS powstał w początku 2010 r. i szkoli dzieci i młodzież szkolną w grze w piłkę nożną. Nasz klub to ponad 100 chłopców biorących udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki nożnej. Wspólnie ze społecznością Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wlkp., wykorzystując szkolną bazę sportowa proponujemy  naszym uczniom rozwój fizyczny i w zakresie najbardziej popularnej w naszym mieście dyscypliny sportowej. Serdecznie zapraszamy. Zarząd UKS Dyskobolia w Grodzisku Wlkp.

 • Inauguracja roku szkolnego 2012/2013

  W dniu 3 września 2012 r. o godzinie 10.00 odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Na spotkaniu obecni byli uczniowie oddziałów przedszkolnych i pierwszaki, a także pozostali uczniowie szkoły. Wśród gości byli rodzice oraz radny Rady Miejskiej Pan Józef Gawron. Po okolicznościowych wystąpieniach Dyrektora szkoły  uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny.  W tym roku do szkoły uczęszczać będzie 48 dzieci do oddziałów przedszkolnych i 147 do klas I-VI. Z roku na rok liczba uczniów szkoły wzrasta i obecnie liczyć będzie 195 uczniów. Na zakończenie115-letni dzwon oznajmił początek nowego roku szkolnego 2012/2013. Zdjęcia z inauguracji w zakładce Album fotograficzny.

 • Informacja Dyrektora ZEAS w Grodzisku WElkp. w sprawie dowozu uczniów do szkoły.

  W odpowiedzi na pismo 13 rodziców uczniów z dnia 16.08.2012 r. skierowane do Burmistrza Grodzisk Wielkopolskiego w sprawie zapewnienia dowozu uczniom z ulic Dolna, Strumykowa, Prosta w Grodzisku Wlkp., do Szkoły Podstawowej Nr 4., ul. Środkowa 56 w roku szkolnym 2012/2013 Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Grodzisku Wlkp., informuje, iż od dnia 03.09.2012 r. zostanie zorganizowany dowóz uczniów do w/w szkoły z przystanku przy ul. Strumykowej oraz jeden odwóz ze szkoły. Godziny przewozu zostaną przekazane Dyrektorowi Szkoły do dnia 30.08.2012 r. po ustaleniu ostatecznego harmonogramu przewozów na rok szkolny 2012/2013.

 • Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne.

  Do dnia 17 września 2012 r. można ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Wlkp., dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2012 r. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Grodzisk Wlkp. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć: 351,00 zł netto. Wnioski składa się w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Grodzisku Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d (II piętro, pokój nr 6). Wzór wniosku i szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Grodzisku Wlkp. pod numerem telefonu (0 61) 44 44 900 oraz w szkole do której uczęszcza uczeń. Do wniosku składanego przez rodziców lub pełnoletniego ucznia należy dołączyć: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA: zakup podręczników, pozostałe materiały i pomoce szkolne od sierpnia 2012, abonament internetowy – od września 2012 r. do czerwca 2013 r. Wniosek-stypendium_szkolne.doc

page:

News

Contact

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim
  ul. Środkowa 56
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
 • (061)44-45-683

Photogallery