Navigation

 • Projekt PO KL - "Mały Inżynier".

  Zakończyła się kolejna edycja zajęć w ramach projektu “Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – firmy Mały Inżynier. 16 uczniów ( 8 dziewczynek i 8 chłopców z klasy VI i V ) bardzo chętnie uczęszczało na zajęcia prowadzone przez studentów Politechniki Poznańskiej. Prowadzący z dużym zaangażowaniem, fachowością w ciekawy i atrakcyjny sposób zapoznawali uczniów z tajnikami robotyki i eksperymentów.Wykonywal im.in. roboty poruszające się po określonym terenie, z klocków konstruowali grające instrumenty, przeprowadzali doświadczenia i eksperymenty, badali właściwości substancji oraz budowali katapulty.Jak sami twierdzą dużo się nauczyli, doświadczyli wielu wrażeń, wspaniale bawili i miło spędzali czas. Podczas czterogodzinnych warsztatów dzieci otrzymywały poczęstunek. Miła i życzliwa atmosfera oraz atrakcyjność i profesjonalizm prowadzących to atuty tych zajęć. Każdy uczeń otrzymał na zakończenie Certyfikat uczestnictwa w projekcie. Zdjęcia z zajęć w zakładce Album fotograficzny https://sp4grodziskwlkp.edupage.org/photos/?gallery=238&photo=album

 • Recykling ? Dobrze wiemy co to jest !

  Szkoła nasza aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz ekologii i ochrony środowiska, zbieramy baterie, makulaturę, nakrętki plastikowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektrotechniczny, segregujemy śmieci w szkole,uczestniczymy w licznych konkursach, festynach i happeningach. Klasy V i VI uczstniczyły w wycieczce organizowanej przez Urząd Miejski  do Centrum Zagospodarowania Odpadami ''Selekt" w Piotrowie, która prowadzi również działalność edukacyjną i szkoleniową dla szkół. Uczniowie zapoznali się z działalnością firmy w zakresie odbioru i utyulizacji odpadów,selektywnej zbiórki, odbioru i przetwarzania surowców wtórnych, kompostowania odpadów zielonych oraz wysegregowanych odpadów biodegradalnych, demontaż i odzyskiwanie odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz produkcja paliwa alternatywnego. Zeby nie zasypały nas już wkrótce śmieci musimy bardzo starannie segregować odpady, które produkujemy w naszch domach- stwierdzili uczniowie. Była to dla nich kolejna lekcja realizowanej w ramach przedmiotu przyroda - ścieżki ekologicznej.

 • 21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

  Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (ang. World Hello Day) to dość mało rozpowszechnione święto obchodzone 21 listopada. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach i ma nieco inny wymiar, mniej polityczny a bardziej społeczny. Pomysł zorganizowania takiego święta narodził się w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych i był odpowiedzią na konflikt pomiędzy Egiptem i Izraelem. Światowy Dzień Życzliwości miał służyć promowaniu idei pokoju na całym świecie poprzez okazywanie drugim ludziom życzliwości. Światowy Dzień Życzliwości obchodzi się w bardzo prosty sposób, wystarczy uśmiechnąć się i być uprzejmym dla drugiej osoby. Czasem życzliwy uśmiech i spojrzenie znaczą o wiele więcej niż zwykła rozmowa. Ideą tego dnia jest sprowokowanie, żeby spojrzeć na codzienność inaczej, skończyć z narzekaniem, dąsaniem się, zapomnieć o nienawiści, zemście, antypatii, wrogości i innych mało przyjemnych słowach. 21 listopada rozglądając się wokół siebie podajmy rękę sąsiadowi, sąsiadce przytrzymajmy drzwi, zróbmy niespodziankę obcym osobom mówiąc im „dzień dobry” lub życząc im „miłego dnia” (mimo iż wcześniej nigdy ich nie widzieliśmy). Choć ten jeden dzień w roku bądźmy uprzejmi dla każdego i obserwujmy jak miło się wówczas żyje...

 • Konkurs plastyczny ,,Grzybobranie, och wspaniale ale..”

  W konkursie plastycznym zorganizowanym przez  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wielkopolskim pt: ,,Grzybobranie, och wspaniale ale..” dla uczniów klas III Szkół Podstawowych powiatu grodziskiego, w którym wzięło udział 46 uczniów, I miejsce zajął uczeń naszej szkoły Nikodem Matuszewski, ponadto wyróżniono pracę Zuzanny Drgas. Dzieci otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe, a prace konkursowe wystawiono w Filii Powiatowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej na Osiedlu Wojska Polskiego. Gratulujemu laureatom.

   

 • Uwaga rodzice ! Zasiłek szkolny.

  informuję o możliwości przyznawania zasiłku szkolnego dla uczniów szkoły zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski, znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. Wnioskodawcą  może być rodzic lub dyrektor szkoły z urzędu. Do pobrania Wniosek_zasilek.doc

   

 • Świeto Niepodległości w szkole.

  Dnia 9.11.2012r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy piątej: Piotr Fraszczak, Katarzyna Mendel,Agnieszka Glapa, Zuzanna Flis, Piotr Śmieszek, Fryderyk Tomczak, Przemysław Sternal i Dariusz Bendowski .Uczniowie  przedstawili długą drogę do niepodległości jaką musiał pokonać i cenę jaką musiał zapłacić naród polski za umiłowanie ojczyzny i wolności. Uroczystość uświetnił  szkolny chórek, który wykonał polskie pieśni patriotyczne. Na zakończenie apelu uczeń klasy V Edwin Rabiega wykonał na pianinie Rotę. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny: http://sp4grodziskwlkp.edupage.org/photos/?gallery=237&photo=album

 • Edukacja Interaktywna w naszej szkole.

 • "W świecie bajek" - lekcja w bibliotece.

  W dniu 9 listopada 2012 r.  lekcję odpowiedzialności czytelniczej odbyli najmłodsi uczniowie naszej szkoły – dzieci z oddziału przedszkolnego. W ramach tematu kompleksowego „W świecie bajek” maluchy wraz z wychowawcą Panią Anetą odwiedziły szkolną bibliotekę. Tutaj dowiedziały się o historii powstania bibliotek, dały wyraz swego zaangażowania czytelniczego w pogadance na temat szanowania książek i potrzeby ich czytania. Miały również okazję do wysłuchania  wierszy J. Brzechwy, czytanych przez Panią Annę Jakubowską – opiekuna szkolnej biblioteki. Na pamiątkę odwiedzin w bibliotece, dzieci podarowały własnoręcznie  wykonaną książeczką pt. „Trzy świnki” .  Autorem wspomnianej książki jest Zuzanna Pakuła. Serdecznie dziękujemy Pani Ani za mile spędzony czas. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • Czy znasz numery alarmowe ?

 • Czy umiesz udzielić pierwszej pomocy ?

 • Indywidualizacja nauczania w klasach I - III.

  Od września 2012 roku, w szkołach podstawowych gminy Grodzisk Wielkopolski trwają zajęcia pozalekcyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu dziecka”.  Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Grodzisk Wielkopolski.W projekcie biorą udział uczniowie i uczennice klas I – III sześciu szkół podstawowych:
  - Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.,
  - Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.,
  - Szkoły Podstawowej w Grąblewie,
  - Szkoły Podstawowej w Słocinie,
  - Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie,
  - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Ptaszkowie.

  W ramach projektu indywidualizuje się pracę z uczniami na wszystkich zajęciach edukacyjnych oraz realizuje zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dzieci, u których zdiagnozowano problemy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Projektem objęto łącznie 517 w tym 263 dziewcząt i 254 chłopców, którzy uczestniczą w następujących zajęciach:
  - dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  - dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  - logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  - socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  - gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
  - rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych: koło matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne, języka angielskiego.

  Całkowita wartość dofinansowania projektu, który realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu  wynosi: 321 606,59 zł.

 • Dzień kundelka

  Po sukcesie zeszłorocznej akcji zbiórki karmy dla zwierząt postanowiliśmy zorganizować ją ponownie i w tym roku szkolnym. I znowu akcja okazała się sukcesem! Zebraliśmy karmę dla psów, które wciąż przebywają w Grodziskim Przedsiębiorstwie Komunalnym pod opieką tamtejszych pracowników. Dzięki naszej akcji 2 psiaki, które zostały w schronisku przez całą zimę będą miały pełne miski. Jak dowiedzieliśmy się od pracowników jeszcze niedawno było 6 psów. Wszystkie trafiły do schroniska latem po tym jak ich właściciele prawdopodobnie nie mieli pomysłu co zrobić z czworonogami na czas ich urlopu. Większość z nich znalazła już nowe domy i zostały adoptowane. Pozostały 2, która (mamy nadzieję) wkrótce również znajdą dom! Wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji bardzo gorąco dziękujemy w imieniu czworonogów.

 • Program "SKO dla szkół".

  Nasza szkoła przystąpiła do programu "SKO dla szkół". Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej. Jego historia sięga jeszcze lat 20-tych ubiegłego wieku. Od pokoleń zachęcamy najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. Obecnie to unikalne rozwiązanie w skali Europy i świata, dostosowane do potrzeb polskich uczniów. Dzięki udziale w programie uczniowie: nauczą się zarządzania finansami osobistymi, wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania, zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie, nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych. Aktualnie w programie Szkolnych Kas Oszczędności uczestniczy blisko 2000 szkół z całego kraju. W SKO oszczędza obecnie ok. 150 tysięcy dzieci, a oferta edukacyjna dociera do ponad 400 tysięcy uczniów. SKO jest aktywnie rozwijającym się programem o ogromnym potencjale edukacyjnym. Co roku, jego uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i zmierzyć się w konkursach organizowanych przez PKO Bank Polski, których celem jest wyróżnienie szkół i nauczycieli, którzy aktywnie popularyzują idee związane z oszczędzaniem.

 • Uwaga Rodzice !

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 11.09.2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2012- 2013, informuję, iż w dniu 02 listopada szkoła będzie zapewniała opiekę uczniom klas I - VI, których rodzice zadeklarują udział dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.  W oddziałach przedszkolnych zajęcia w tym dniu odbywają się normalnie.

 • Zakończenie akcji zbiórki kasztanów.

  W dniu 26 października 2012 roku zakończyła się akcja zbierania kasztanów na zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej zorganizowana przez Koło Łowieckie Nr 20 „Dąbrowa”, reprezentowane przez Pana Dariusza Kaczmarka. Zbiórka trwała od września bieżącego roku. Uczniowie szkoły zebrali łącznie 1388 kg kasztanów. Najwięcej zebrała klasa II – 375 kg, klasa IV – 270 kg, klasa V i III  – po 150 kg, klasa VI – 120 kg, klasa 0B – 60 kg i klasa 0A 53 kg. Koło Łowieckie ufundowało  nagrody indywidualne w postaci przepięknych albumów i materiałów reklamowych dla uczniów, którzy zebrali najwięcej kasztanów w poszczególnych klasach oraz nagrodę główną dla dwóch klas II i IV w postaci wycieczki autokarowej do kina. Akcja odbywała się po raz pierwszy na terenie naszej szkoły, ale już dziś uczniowie deklaruję, iż w przyszłym roku też w niej wezmą udział. Zdjęcie z wręczenia nagród w zakładce Album fotograficzny.

 • Spotkanie z ART & MUSIC

  W ramach spotkań ze SZTUKOTEKĄ po raz pierwszy w tym roku szkolnym nasza szkoła gościła muzyków i artystów z “ART & MUSIC". Tym razem tematem spotkania było „Śledztwo na pięciolinii”. Uczniowie mogli wysłuchać ciekawych informacji związanych z głównym instrumentem dzisiejszego spotkania – saksofonem.

 • Show teatralno – ekologicznym „To ci Hałas”.

  We wtorek, 23 października w sali widowiskowej Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim uczniowie klas I naszej gminy wzięli udział  w show teatralno – ekologicznym „To ci Hałas”. Przedstawienie, przygotowane przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury, poruszało treści związane ze szkodliwym oddziaływaniem hałasu oraz z problemem groźnych odpadów jak baterie i inne zużyte przedmioty elektroniczne. W bardzo przystępny i zabawny sposób dzieci dowiedziały się, co zrobić z niepotrzebnymi już przedmiotami, które mogą stwarzać zagrożenie dla przyrody i dla naszego zdrowia. Młodzi widzowie aktywnie uczestniczyli też w rozgrywającej się na scenie historii. Zapraszani przez aktorów, chętnie angażowali się w ekologiczne konkursy, gry i zabawy. Zdjęcia z przedstawienie w zakładce Album fotograficzny.

 • Pasowanie na ucznia klasy I

  19 października  2012 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia klasy I. W tym szczególnym dniu dzieciom towarzyszyli nie tylko rodzice, ale także zaproszeni goście. Wśród przybyłych gości  w uroczystości  uczestniczyli  burmistrz Miasta Grodzisk Wlkp., Pan Henryk Szymański, radny Rady Miejskiej Pan Józef Gawron, a także ks. Proboszcz Marek Sobkowiak.  Uroczystość przygotowała wychowawczyni  klasy pierwszej – pani Grażyna Marciniak. Pierwszoklasiści  wspaniale wystąpili w części artystycznej recytując  wiersze i śpiewając piosenki. Bez problemu podołali wszystkim przygotowanym zadaniom  i  otrzymali zasłużone oklaski,  prezentując  tym samym  gotowość do złożenia przyrzeczenia oraz pasowanie na ucznia, którego dokonał dyrektor szkoły. Po części oficjalnej nastąpił moment złożenia życzeń wręczenia uczniom przez Pana burmistrza pamiątek w postaci długopisów, znaczków z herbem Grodziska oraz słodkich upominków od rodziców.  Zdjęcia z uroczystości w zakładce Album fotograficzny.

 • Bezpieczeństwo najważniejsze !

  W piątkowe przedpołudnie 19 października  2012 r. odwiedził naszą szkołę gość specjalny - Pan Tomasz Górny – policjant Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom specyfiki zawodu policjanta, a także przeprowadzenie pogadanek profilaktycznych na temat bezpieczeństwa w szkole, domu i poza tymi miejscami. Dzieci wykazały odpowiedzialną  postawę wobec powyższych zagadnień. Na koniec wręczyły własnoręcznie wykonany rysunek oraz bukiet darów jesieni. Serdecznie dziękujemy za spotkanie. Zdjęcia ze spotkania w zakładce Album fotograficzny.

 • Mały Inżynier

  Z przyjemnością informuję, że zajęcia w ramach projektu pt. „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów 4-6 szkół podstawowych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekty innowacyjne, zostają wznowione od przyszłego tygodnia (od 26.10.2012 r.)

page:

News

Contact

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim
  ul. Środkowa 56
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
 • (061)44-45-683

Photogallery