Navigation

 • Szkolne Eliminacje Przeglądu Piosenki Przedszkolaka.

  Piątkowe przedpołudnie 12 kwietnia upłynęło w grupach rocznego przygotowania przedszkolnego naszej szkoły w bardzo muzycznej atmosferze. Tego dnia odbyły się Szkolne Eliminacje Przeglądu Piosenki Przedszkolaka.  Wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Brało w nim udział 22 uczestników. Każdy maluch śpiewał z podkładem muzycznym piosenkę konkursową, wybraną wcześniej przez jury i utrwalaną przez wychowawczynie grup: Panią  Izabelę Brzezińską – Napierałę oraz Panią Anetę Reślińską - Rabiegę.  Komisja konkursowa, której przewodniczącą była Pani Katarzyna Buda, wybrała reprezentanta  naszej szkoły – Paulinkę Kaczmarek - na Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolaka, który odbędzie się dnia 22 kwietnia 2013 r. w CK „Rondo” w Grodzisku Wlkp. Każdy uczestnik eliminacji otrzymał dyplom, zabawkę Play Mobi l- ufundowaną przez sklep „Format” z Grodzisk Wlkp. oraz słodkości zakupione przez wychowawczynie. Wszyscy świetnie się bawili, a dzieci uczestniczące w konkursie muzycznym wykazały się talentem. Zdjęcia w zakłądce Album fatograficzny.

 • Przegląd Piosenki Ekologicznej

  Reprezentanci klas I -III szkół podstawowych z gminy Grodzisk Wielkopolski prezentowali swoje umiejętności wokalne podczas Przeglądu  Piosenki Ekologicznej „Na Zieloną Nutkę”, który odbył się w czwartek, 11 kwietnia 2013 roku w Centrum Kultury RONDO. Jak co roku, dzieci prezentowały bardzo wysoki poziom, a zebrana publiczność bawiła się doskonale, nagradzając kolejne występy gromkimi brawami. Naszą szkołę reprezentowała Martyna Kubicka, Martyna Dominiak i Marta Jasiak. Czas oczekiwania na upominki uczestnikom umiliły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słocinie, które przedstawiły bajkę pt. Śpiąca Królewna”.

 • IV Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.

  W sobotę 06.04.2013 roku w Grodziskiej Hali Sportowej odbył się IV Turniej Taekwondo ETA o Puchar Burmistrza Grodziska Wlkp., w walce sportowej kyriugi oraz ukłdach formalnych poomse. W zawodach wzięło udział 100 zawodników z KS Pekho Wrocław (św. Katarzyna), UKS Jedynka Rawicz, UKS Dynam Wschowa, UKS Kwon Wąsosz, UKS Grom Leszno, Kampfsportclub Dragon Halle e.V. oraz Rang-do Grodzisk Wlkp. Punktualnie o godzinie 12 w południe po wysłuchaniu grodziskiego hejnału odbyło się otwarcie zawodów przez burmistrza Grodziska Wlkp. Henryka Szymańskiego i Prezydenta Europejskiej Federacji Taekwondo Tino Henningsa. Zawodnicy grodziskiego klubu zajęli miejsca medalowe. Podczas turnieju stoczono 30 walk i rozegrano konkurencje formalne (ukłądy Poomse) w 9 kategoriach wiekowych. Uhonorowano również działaczy i osoby zaangażowane w rozwój Taekwondo w Grodzisku Wlkp. Grodziska sekcja Taekwondo działa już  5 lat w Naszej szkole. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny. Reportaż Telewizji Internetowej Wielkopolska: http://tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/grodzisk-wlkp/8606-grodzisk-wlkp-walka-o-puchar-burmistrza

 • Uwaga rodzice/opiekunowie.

  Informuję, iż w dniu 04 kwietnia 2013 r. uczniowie klasy VI przystąpią do napisania sprawdzianu kompetencji. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 11.09.2012 r. dzień ten  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – wychowawczych dla pozostałych  uczniów szkoły. 

 • Wielkanocny Zajączek

  W środę 27 marca 2013 r. jak co roku zgodnie z  dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego odwiedził zając wielkanocny. Z powodu nieprzyjemnej aury prezenty w postaci słodyczy  pozostawił w sali.  W atmosferze radości dzieci słuchały czytanego listu od zajączka   i  zajadały się smakołykami. Widać było zadowolenie dzieci,  gdyż z twarzy nie znikał im uśmiech.

 • Uwaga Rodzice/Opiekunowie

  Informuję, iż w dniach od 1 do 31 marca 2013 roku odbędą się zapisy do I klasy szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wlkp., dzieci urodzonych w roku 2008. Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 8.00 – 12.00.  Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu jest dopełnienie czynności związanych ze  zgłoszeniem dziecka do szkoły (oddziału przedszkolnego) i przekazanie szkole obwodowej informacji gdzie dziecko będzie realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny,  jeżeli nie będzie to Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp w roku szkolnym 2013/2014. Do pobrania karta_zapisu_dziecka_do_oddzialu_przedszkolnego.pdf

 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2013

  Dnia 21 marca o godzinie 900 w naszej szkole odbyła się kolejna, bo już XXII edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2013. Do konkursu przystąpiło 26 uczniów z klasy II - VI, w kategoriach ŻACZEK  - klasy II - 2 uczniów, MALUCH - klasy III i IV - 3 uczniów oraz BENIAMIN - klasy V i VI - 21 uczniów. Konkurs ten organizowany jest pod patronatem Rady Europy, a w 1994 roku został wpisany do kalendarza imprez Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest Stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach. W konkursie mógł uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz wyjątkowych nagród rzeczowych. Każdy uczestnik Kangura2013 otrzymał upominek,  w  tym roku była to układanka logiczna. Na wyniki musimy poczekać do maja.

 • Pierwszy Dzień Wiosny

  Dnia 21 marca 2013 r.  wesoło i kolorowo powitaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Uczniowie klas 0-VI wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez  Samorząd Uczniowski naszej szkoły na wykonanie  „NAJŚMIESZNIEJSZEJ MARZANNY” . Miejsce pierwsze i drugie zdobyli uczniowie klasy II,  miejsce trzecie uczniowie klasy IV . Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone słodką niespodzianką. Po prezentacji kukieł, dzieci głośnymi okrzykami podczas palenia Marzanny żegnały zimę i witały wiosnę, która w tym roku niestety przybywa do nas małymi krokami. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • Uwaga Rodzice 5 - latków.

  Uczniowski Klub Sportowy Dyskobolia w Grodzisku Wlkp., zaprasza wszystkich rodziców dzieci 5- letnich na spotkanie poświęcone możliwości udziału w bezpłatnych zajęciach nowo tworzonej sekcji piłkarskiej Żaków. Poprzez zabawę i profesjonalny trening będziemy przedszkolaków uczyć podstaw gry w piłkę nożną. UKS prowadzi od 2010 r. 5 sekcji drużyn młodzieżowych, w których trenuje ponad 120 chłopców. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 25 marca 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp. ul. Chopina 24. Zapraszamy.

 • Program "Mam 10 lat i umiem pływać".

  Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Miasta i Gminy w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczyna w 2013 roku realizację programu nauki pływania dla wszystkich uczniów klas III szkół podstawowych gminy Grodzisk Wielkopolski pt. „Mam 10 lat i umiem pływać”. Celem programu jest opanowanie podstawowych umiejętności pływania i edukacja zdrowotna dzieci kończących I etap edukacji szkolnej. Zajęcia dla uczniów (bezpłatne) realizowane będą pod opieką instruktorów na Basenie Miejskim w Wolsztynie i Basenie Behapowiec w Grodzisku Wlkp. w okresie 8.04.2013 r. 14.06.2013 r. Program przewiduje realizację 14 godzin nauki pływania wraz z dowozem na basen dla każdego z uczniów. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu na kartę pływacką. Warunkiem udziału dziecka w programie jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) i systematyczny udział dzieci w zajęciach. Odpowiedzialnym za realizację tego programu jest Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Miasta i Gminy w Grodzisku Wielkopolskim.

 • Spotkanie z rodzicami.

  Informuję, iż w dniu 19 marca 2013 r. o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami poświęcone omówieniu postępów w nauce i zachowaniu uczniów. Serdecznie zapraszamy.

 • Rekolekcje Wielkopostne w szkole.

  Informuję, iż w dniach 13 - 15 marca 2013 r. w szkole zorganizowane zostaną Rekolekcje Wielkopostne. W dniu 13 i 14 marca zajęcia będą odbywać się w szkole w godzinach 8.00 - 11.00, natomiast w piątek 15 marca dla klas 0 - 2 zajęcia w szkole do godziny 10.00, dla klas III - VI spowiedź św. od 9.00 w Klasztorze. O godzinie 10.00 odbędzie się msza św. dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli w Klasztorze. Zapraszamy.

 • Szkolny Konkurs Recytatorski

  W poniedziałek 04.03.2013 r. w szkole odbył się konkurs recytatorski poświęcony poezji Juliana Tuwima. Do rywalizacji przystąpiło 52 uczniów szkoły. Uczniowie konkurowali w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą stanowiły klasy I - III, a drugą IV – VI. Uczestnik mógł zaprezentować 1 wybrany przez siebie utwór o tematyce zgodnej z hasłem konkursu. Prezentowane utwory oceniane były przez jury wg następujących kryteriów: stopień pamięciowego opanowania tekstu, poprawne i płynne deklamowanie, zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu, świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu, ogólne wrażenie artystyczne. Jury stanowili nauczyciele: Grażyna Marciniak, Jadwiga Hoffman, Joanna Dalaszyńska, Beata Pałyga. W kategorii klas młodszych I miejsce zajęła Martyna Maik, II miejsce Martyna Kandulska i III miejsce Jakub Sobczyk. Natomiast wśród uczniów starszych I miejsce zajęła Natalia Dalaszyńska, II miejsce Oliwia Szymczak i III miejsce Karina Szymczak. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a uczniowi, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca nagrody książkowe. Gratulujemy. Zdjęcia z konkursu w zakładce Album fotograficzny.

 • Uwaga Rodzice dzieci rocznika 2007.

  W dniu 26.02.2013 r. o godzinie 17.00 zapraszamy do szkoły na spotkanie rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych urodzonych w roku 2007. Celem spotkania będzie omówieni gotowości szkolnej dzieci, które jako sześciolatki mogą już w roku szkolnym 2013/2014 zostać uczniami klasy I szkoły podstawowej. W zebraniu wezmą udział: dyrektor ZEAS, dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Wlkp. Zapraszamy.

 • Akcja zbiórki pluszowych zabawek.

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Paznaniu organizuje akcję humanitarną "Wielkopolska - dzieciom afgańskim", mającą na celu pomoc dzieciom afgańskim poszkodowanym w czasie wojny. Nasza szkoła przyłączyła sie do tej akcji. Do dnia 26 lutego 2013 r. dzieci mogą przynieść do szkoły pluszaka z dołączonym liścikiem z pozdrowieniami. 

 • Zbiórka tekstyliów - informacja.

  Informuje, iż w dniu 19.02.2013 r. nasza szkoła zorganizowała przy współudziale fundacji „DZIECI DLA ZIEMI” zbiórkę odzieży używanej, dzieki której mogliśmy przyczynić się do znacznego ograniczenia ich składowania na wysypiskach. Uczniowie zebrali 395,2 kg tekstyliów. Dziekujemy wszystkim, którzy zaangazowali sie w naszą akcję.

 • Propozycja wycieczki do Warszawy

  Termin: 12 – 14 czerwca 2013 r.

  Koszt wycieczki: 310 zł + bilety wstępu (Centrum Kopernika i inne ok. 25 zł.).

  Liczba uczestników – 44 osoby.

  Proponowany program:

  1 dzień

  Wyjazd godz. 6.00 z Grodziska, przyjazd do Warszawy, Zamek Królewski z zewnątrz, kolumna Zygmunta, Stare Miasto, pomnik Syrenki, obiadokolacja, zakwaterowanie.

  2 dzień

  Śniadanie, Centrum Nauki Kopernik jedyna taka nowoczesna placówka, gdzie można poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. 450 eksponatów zgromadzonych zostało w 6 galeriach tematycznych, Można je dotykać, wąchać, smakować i przeprowadzać własne eksperymenty. Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Kultury i Nauki (na życzenie wjazd na punkt widokowy) lub tarasy widokowe na gmachu biblioteki uniwersyteckiej, Cmentarza Zasłużonych na Powązkach, obiadokolacja.

  3 dzień

  Śniadanie, park Łazienkowski z pomnikiem Chopina i Pałac , spacer Krakowskim Przedmieściem, powrót ok. 22.00.

  Zakwaterowanie: Usługi Turystyczne – Agroturystyczne Dariusz Uszyński, ul. Leśnia 22, 05-119 Józefów k/Warszawy – pokoje 4-8 osobowe.

  Ponadto cena wycieczki obejmuje: dodatkowe ubezpieczenie, transport autokarowy, wyżywienie, pilot, przewodnik.

 • Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie.

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasza szkoła organizuje przy współudziale fundacji „DZIECI DLA ZIEMI” zbiórkę odzieży używanej w celu pozyskania dodatkowych funduszy dla naszej szkoły. Dodatkowe fundusze uzyskane z odzysku surowców wtórnych służą wszystkim uczniom naszej szkoły, jednak wysiłek który w to wkładamy w największym stopniu wpłynie na edukację naszych milusińskich – naukę o zachowaniach społecznie niezbędnych – ekologię i szeroko rozumianą ochronę środowiska naturalnego. Według ostatnich raportów produkujemy rocznie w Polsce ok. 240 tys. ton śmieci tekstylnych. Dzięki akcjom takim jak ta, sortowaniu i ponownemu wprowadzaniu w obieg niepotrzebnych tekstyliów , możemy przyczynić się do znacznego ograniczenia ich składowania na wysypiskach. Szacunkowo jest to 120 mln ton. !!!! Jeśli zaangażujecie się Państwo w naszą akcję macie wspaniałą okazję do „przewietrzenia waszych szaf” przesortowania i przekazania na rzecz „DZIECI DLA ZIEMI” niepotrzebnej odzieży, butów, pasków zasłon i innych materiałów tekstylnych. Jeśli przekazany worek okaże się zbyt małych z chęcią przyjmiemy dodatkowe. Prosimy nie zapomnieć powiadomić o akcji Dziadków , Rodzinę oraz sąsiadów. Prosimy o dostarczenie zebranych surowców w dniu: 19.02.2013 r. do godziny 12.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszej wyjątkowej zbiórce.

 • Przekaż 1% podatku dla Naszej szkoły.

  Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, do którego należy Nasza szkoła zajmuje się wspieraniem rozwoju edukacji i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Pomaga  szkołom i organizacjom pozarządowym od wielu lat. Sześć lat temu, z chwilą wejścia w życie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, zrodziła się idea wsparcia szkół i organizacji edukacyjnych mechanizmem przekazywania "1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego" . Nasza akcja umożliwia  lokalnym społecznościom wspieranie małych i średnich organizacji pozarządowych, które nie są w stanie przekształcić się w OPP, a wykonują bardzo cenne i potrzebne działania każdego dnia. Poniżej podajemy dane jakie należy wpisać do formularza PIT. Dziękujemy.

  Pobierz bezpłatny program PIT Format 2012!
  Przekaż 1% podatku swojej szkole!
  Dowiedz się więcej na stronie
  Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

 • Graliśmy z WOŚP po raz XXI

page:

News

Contact

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim
  ul. Środkowa 56
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
 • (061)44-45-683

Photogallery