• Pedagog szkolny

    • Pedagog szkolny jest do dyspozycji uczniów i rodziców codziennie:

     Poniedziałek: 11.00-12.00

     Wtorek: 10.00-11.00; 13.30-14.30

     Środa: 8.00-9.00; 13.00-14.00

     Czwartek: 8.00-9.00; 11.00-12.00

     Piątek: 8.00-9.00; 11.00-12.00

     Kontakt z pedagogiem szkolnym (mgr Anna Stachowiak): e-dziennik Librus, e-mail: a.stachowiak@spgrodzisk.onmicrosoft.com

     Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

     1.Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
     2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
     3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
     4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
     5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
     6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
     7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
     8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

     Zadania pedagoga:

     1.Prowadzenie profilaktyki wychowawczej,
     2. Współudział w realizacji zadań wychowawczych,
     3. Indywidualna pomoc uczniom,
     4. Prowadzenie i organizowanie profilaktyki uzależnień (narkomania, alkoholizm, nikotyna),
     5. Pomoc w rozwiązywaniu trudności w kontaktach między rówieśnikami,
     6. Koordynacja współpracy szkoły z rodzicami uczniów wymagającymi szczególnej opieki.

     Funkcje pedagoga:

     1.Łącznika szkoły ze środowiskiem oraz instytucji,
     2. Opiekuna, terapeuty - bezpośrednio pomagającego uczniom,
     3. Niosącego pomoc nauczycielom - wychowawcom oraz rodzicom.