• Rada Rodziców 2021/2022

    • W dniu 21 września 2021 r. odbyły sie wybory Prezydium Rady Rodziców szkoły.

     1. Przewodnicząca - Hanna Kiljańska,

     2. Zastępca przewodniczącej - Milena Łodyga,

     3. Skarbnik - Iwona Badura-Łagocka,

     4. Sekretarz - Magdalena Rupa,

     5. Członek - Jakubowska Karolina,

     6. Członek - Barbara Maciejewska,

     7. Członek - Ewa Ranke - Stefańska,

     8. Członek - Anna Nowaczyk,

     9. Członek - Natalia Kryś - Szymańska,

     10. Członek - Katazryna Sasiak,

     11. Członek -  Martyna Trawińska - Krawców,

     12. Członek - Justyna Cieślik,

     13. Członek - Hanna Mańkowska.

     Wybrana również Komisję Rewizyjną w składzie:

     1. Przewodniczący - Radosław Śron,

     2. Zastępca przewodniczącego- Anna Frankiewicz.

     Konto Rady Rodziców: 94 1020 4144 0000 6202 0160 2143